Chính sách bảo mật

I. Thu thập thông tin

SaigonMC thu thập thông tin của người chơi thông qua việc:
- Đăng ký, đăng nhập và sử dụng dịch vụ tài khoản trên website saigonmc.com.
- Đăng nhập và tham gia trò chơi tại các máy chủ trò chơi thuộc sở hữu của SaigonMC.

II. Phạm vi sử dụng thông tin

SaigonMC sử dụng thông tin đã thu thập nhằm:
- Phục vụ các chức năng của hệ thống và trò chơi.
- Làm căn cứ để bảo vệ người chơi và hệ thống của SaigonMC.
- Làm căn cứ để giải quyết tranh chấp, mất cắp hay thất lạc tài khoản.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ.

III. Đối tượng được tiếp cận thông tin

Các cá nhân, tổ chức được quyền tiếp cận thông tin người chơi là:
- Nhân viên của SaigonMC.
- Cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

IV. Bảo mật thông tin

SaigonMC bảo mật dữ liệu của người chơi trên hệ thống bằng cách:
- Mã hoá các thông tin nhạy cảm của người chơi.
- Bảo vệ hạ tầng và máy chủ có chứa thông tin của người chơi.
- Cam kết không mua bán thông tin của người chơi cho các cá nhân, tổ chức khác.

V. Cập nhật thông tin

SaigonMC cho phép thay đổi một số thông tin của người chơi:
- Người chơi có thể tự thay đổi mật mã của tài khoản.
- Liên hệ hỗ trợ để thay đổi địa chỉ email và các thông tin khác.

Thông tin tại đây có thể thay đổi mà không cần thông báo trước - Cập nhật lúc: 08/01/2024