HƯỚNG DẪN CƠ BẢN

Minecraft là một trò chơi vô cùng thích để bạn gõ lệnh, không biết lệnh sẽ chết đói. Bạn cần phải nắm rõ các lệnh cơ bản tại đây để có thể sống sót.
Lưu ý: Một số tính năng có thể không hoạt động hoặc không đầy đủ vì các bản cập nhật chỉnh sửa của SaigonMC.
Phiên bản: 0.4.5
Chào mừng các bạn đến với SaigonMC. Được khởi động từ tháng 7/2021 với một vài server survival toàn là lỗi, đến nay SaigonMC đang cố gắng phát triển để có nhiều chế độ chơi giúp cho mọi người cùng nhau vui chơi và giải trí sau những giờ học tập làm việc căng thẳng.
 
SaigonMC chia làm nhiều khu vực chính:
 
1. Đảo trung tâm:
 
Là khu vực đầu tiên bạn đặt chân vào khi kết nối đến server, là nơi mua bán hộp quà, thẻ thành viên và các vật phẩm khác. Nơi này còn có một NPC Chợ Đen giúp bạn rao bán các vật phẩm quay được từ hộp quà như các thẻ danh hiệu, nội thất, đồ cầm tay và các vật phẩm quý hiếm khác.
 
2. Thế giới Sinh tồn
 
Thế giới này hiện đang tuân theo chuẩn sinh tồn nguyên bản của Minecraft nhằm giúp bạn không phải tốn nhiều thời gian để tìm hiểu và làm quen. Các thay đổi khác nếu có sẽ được cập nhật tại Discord của SaigonMC.
 
3. Thế giới tài nguyên
 
Thế giới này là nơi bạn có thể đi dạo, khám phá hoặc tìm kiếm tài nguyên để xây dựng tại lãnh địa của mình. Thế giới này thường xuyên đổi mới để mang lại trải nghiệm mới mẻ mỗi khi bạn quay trở lại.
 
4. Lãnh địa
 
Khu vực cá nhân chỉ dành cho một vài thành viên nhất định của SaigonMC. Tại đây các bạn có thể sử dụng tài nguyên tìm kiếm từ Thế giới tài nguyên để xây dựng đế chế của riêng mình.
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC LỆNH CÓ TRONG SAIGONMC

LỆNH VỀ TELEPORT / DỊCH CHUYỂN
 
/hub: Dịch chuyển về đảo trung tâm của server.
/spawn: Dịch chuyển về đảo trung tâm của thế giới.
/tpa <tên người chơi>: Gửi yêu cầu dịch chuyển đến người khác.
/tpahere <tên người chơi>: Gửi lời mời người khác dịch chuyển đến bạn.
/tpaccept: Chấp nhận yêu cầu dịch chuyển.
/tpdeny: Từ chối yêu cầu dịch chuyển.
 
CÁC LỆNH THƯỜNG DÙNG
 
/gtm: Mở máy rút/nộp Gem.
/sit: Ngồi xuống đất.
/pk: Bật/tắt trạng thái chiến đấu.
/rankinfo: Xem thứ hạng vote hiện tại.
/colors: Xem hướng dẫn sử dụng màu sắc.
/tags: Xem các danh hiệu đang có để sử dụng.
/trapped: Tự cứu bản thân khi bị kẹt trong claim người khác (Thế giới Vanilla)
/trade <tên người chơi>: Gửi lời mời giao dịch với người khác khi đang đứng gần.
/skin set <tên tài khoản premium>: Đặt skin của bạn là skin của tài khoản khác.
/sethome <tên home>: Đặt vị trí đang đứng làm nhà.
/delhome <tên home>: Xoá vị trí nhà.
/home <tên home>: Dịch chuyển về vị trí nhà đã cài đặt.
/homes: Xem danh sách các vị trí nhà đang có.
/msg <tên người chơi> <nội dung>: Nhắn tin cho người chơi.
/r <nội dung>: Trả lời tin nhắn của người mình vừa nhắn gần nhất.
/ignore <tên người chơi>: Sổ đen người chơi.
/ignorelist: Xem danh sách người bị bạn cho vào sổ đen.
 
LỆNH NÂNG CAO
Dành cho nhân vật có Rank Vote cao Rank Membership
 
/back: Quay về địa điểm cũ.
/dispose hoặc /dp: Mở thùng rác.
/workbench hoặc /wb: Mở bàn chế tạo.
/enderchest hoặc /ec: Mở rương Ender.
/anvil: Mở cái đe sửa chữa.
/feed: Phục hồi thanh đói.
/heal: Phục hồi máu và thanh đói.
/nick <tên mới>: Đổi tên hiển thị của nhân vật.
/hat: Đội bất kỳ vật phẩm đang cầm trên tay lên đầu.
 
LỆNH QUẢN LÝ ĐẤT
Dành trong các Thế Giới Sinh Tồn
 
/claimlist: Xem thông tin về các vùng đất đang sở hữu.
/abandon: Xoá vùng đất đang đứng.
/abandonall: Xoá tất cả vùng đất đang sở hữu.
/abandonall <tên thế giới>: Xoá tất cả vùng đất đang sở hữu ở thế giới đã chọn.
/trust <tên người chơi>: Cho người khác quyền Builder trong vùng đất đang đứng.
/at hoặc /accesstrust <tên người chơi>: Cho người khác quyền Accessor trong vùng đất đang đứng.
/ct hoặc /containertrust <tên người chơi>: Cho người khác quyền Container trong vùng đất đang đứng.
/untrust <tên người chơi>: Xoá quyền của người khác trong vùng đất đang đứng.
/trustlist: Xem danh sách người chơi đang có quyền trong vùng đất đang đứng.
/claimtool: Bật/Tắt chế độ claim đất của Que Gỗ & Xẻng Vàng.
 
Lệnh trust người khác vào claim theo quyền hạn: /trust <tên người chơi> accessor/container/builder/manager
 
Thông tin về quyền hạn nên biết:
1. Accessor: Được tương tác với tất cả các block và vật thể trừ các chest (rương)
2. Container: Được tương tác với tất cả các block và vật thể kể cả chest (rương)
3. Builder: Được tương tác, đặt mới hay phá các block trong claim.
4. Manager: Được quản lý claim.
 
LỆNH QUẢN LÝ LÃNH ĐỊA
Dành cho nhân vật được cấp lãnh địa
 
/ld home/teleport/tp/go: Quay về lãnh địa của mình.

/ld invite/add <tên người chơi>: Gửi lời mời người khác gia nhập lãnh địa.

/ld accept/join <tên người chơi>: Đồng ý gia nhập lãnh địa của người vừa mời.
/ld leave: Đơn phương rời khỏi lãnh địa, không làm thành viên nữa.
/ld kick/remove <tên người chơi>: Trục xuất thành viên ra khỏi lãnh địa.
/ld trust/coop <tên người chơi>: Cấp phép xây dựng cho Visitor.
/ld untrust/uncoop <tên người chơi>: Ngừng cấp phép xây dựng cho Visitor.
/ld expel <tên người chơi>: Trục xuất người chơi ra khỏi lãnh địa.
/ld ban <tên người chơi>: Cấm người khác bước chân vào lãnh địa.

/ld unban/pardon <tên người chơi>: Gỡ bỏ lệnh cấm của người này.

/ld sethome/setteleport/settp/setgo: Đặt vị trí đang đứng làm điểm teleport vào lãnh địa.
 
Thông tin về quyền hạn nên biết:
1. Owner: Lãnh chúa của Lãnh địa, có thể tuỳ ý mời chào hoặc trục xuất thành viên.
2. Member: Được mời bằng lệnh invite/add, có thể tuỳ ý xây dựng và ra vào Lãnh địa thông qua lệnh lệnh home/teleport mà không cần phải sethome.
3. Trusted: Được tương tác với tất cả các block và vật thể, thích hợp để mời người đã là thành viên của lãnh địa khác cùng xây dựng.
4. Visitor: Chỉ được tham quan, không thể tương tác với bất kỳ block hay vật thể nào.

NHIỆM VỤ NHẬN THƯỞNG HẰNG NGÀY

/vote khi đang trong trò chơi để xem danh sách các đường dẫn để vote cho server.
 
Bạn cũng có thể lấy các đường dẫn này nhanh nhất bằng cách vào trang chủ saigonmc.com
 
Mỗi lượt vote thành công sẽ được tính vào tổng vote của bạn để nâng hạng nhân vật ở Thế giới Vanilla kèm theo 1 x Hộp Quà Vote

VIDEO HƯỚNG DẪN